Europese controlecampagne JA2015

Europese Controlecampagne JA2015 plastic speelgoed - Belgische resultaten 2017

Uitgever
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Publicatiedatum

Table of Contents

  Deze Europese campagne kadert in de Joint Action 2015 gecoördineerd door Prosafe. De cam-pagne startte in juni 2016 en loopt nog tot juni 2018.

  Achttien lidstaten nemen deel aan deze controlecampagne: België, Cyprus, Tsjechië, Estland, Duitsland, Griekenland, Litouwen, Letland, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Portugal, Polen, Roemenië, Spanje, Slovakije en Zweden.

  Het doel van deze campagne was de veiligheid en de conformiteit van bepaalde op de markt aan-geboden plastic speelgoedartikelen te controleren, en erover te waken dat niet-conforme en/of gevaarlijke speelgoedjes uit de markt worden gehaald. Deze campagne beoogde de controle op bepaalde schadelijke chemische stoffen. Daarnaast werd ook aandacht besteed aan de admini-stratieve vereisten, inclusief de technische documentatie. Indien het speelgoed voor kinderen jonger dan 3 jaar betrof, testte de FOD Economie het speelgoed ook op kleine onderdelen die in-geslikt kunnen worden.

  De speelgoedartikelen werden getest op de volgende chemische stoffen:

  • Ftalaten: DEHP, DBP, BBP voor alle speelgoed; DINP, DIDP, DNOP voor speelgoed dat in de mond kan genomen worden; DIBP (ftalaat in de lijst met zorgwekkende producten);

  • Short Chain Chlorinated Paraffin (SCCP – korte keten gechloreerde paraffine);

  • Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK's): limiet van 0,5 mg/kg is van toepassing sinds 27/12/2015;

  • Bisfenol A (BPA): de migratielimiet is 0,1 mg/l en de concentratielimiet is 3 % (vóór 01.06.2015 was dit 5 %);

  • Cadmium, lood en organisch tin.

  Voor deze campagne werden stalen genomen van de volgende productcategorieën:

  • plastic poppen: poppen in de vorm van de mens, gemaakt van plastiek, voor kinderen van alle leeftijden. Delen van de poppen moeten bestaan uit zacht plastiek, bijv. het hoofd en/of de handen en/of voeten;

  • opblaasbaar speelgoed (inclusief speelgoed dat niet bestemd is om op water te gebruiken);

  • plastic speelgoedboekjes;

  • plastic badspeelgoed / squeezespeelgoed.

  Voor deze Europese campagne bemonsterde België 15 van de in totaal 255 geteste speelgoedartikelen, waarbij bij voorkeur een vermoeden van non-conformiteit bestaat zoals door bv. ontbrekende informatie op het product. De stalen werden in februari – maart 2017 geselecteerd via onlinewebshops, bij distributeurs, fabrikanten / importeurs en via de douane.

  De chemische testen werden uitgevoerd door het geaccrediteerde laboratorium Instituto Italiano Sicurezza Giocattoli (Italiaans Instituut voor speelgoedveiligheid) in Cabiate in Italië.

  Laatst bijgewerkt
  26 januari 2018