De awards voor duurzaam ondernemen - Belgische bedrijven aan de top!

De awards voor duurzaam ondernemen - Belgische bedrijven aan de top!

Uitgever
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Publicatiedatum

Table of Contents

    Nu België een langetermijnvisie (2050) inzake duurzame ontwikkeling heeft bepaald, wenste de FOD Economie de aandacht te vestigen op de troeven van de Belgische bedrijven die bekroond werden als « duurzaamheidskampioen ». Deze pioniers hebben het pad geëffend dat nadien door vele anderen werd gevolgd. Dit artikel heeft tot doel de belangstelling van ondernemers voor duurzame ontwikkeling te wekken en hen te informeren over de success stories van de afgelopen jaren.

    De barometer 2011 van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de Belgische bedrijven (MVO), die gepubliceerd werd door Business & Society Belgium, leverde bemoedigende resultaten op. Er namen 510 Belgische bedrijven aan deel. De barometer toont aan dat de grote bedrijven sterk rekening houden met maatschappelijke, ecologische en ethische criteria en dat deze aanpak nu ook is doorgedrongen tot de kleine en middelgrote ondernemingen, en zelfs tot de zeer kleine ondernemingen. Van de respondenten meent 76 % dat hun betrokkenheid in dit domein de laatste drie jaar toenam, en meer dan 80 % is van mening dat deze de komende drie jaar nog verder zal toenemen. Een betere reputatie van het bedrijf en een grotere motivatie van de werknemers zijn de meest genoemde effecten (zie hieronder). Bovendien bleek dat 82,5 % van de grote bedrijven, 65 % van de kmo’s en 44 % van de zko’s die in het kader van de barometer 2011 werden ondervraagd, over een specifieke mvo-verantwoordelijke beschikten.

    Laatst bijgewerkt
    15 januari 2018