""

Controlecampagnes 2021 bij het in de handel brengen van bouwproducten

Uitgever
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Publicatiedatum

Table of Contents

  Als toezichthoudende overheid voor de Europese bouwproductenverordening (EU) nr. 305/2011 (CPR), voert de Dienst Voorschriften in de Bouw bij de FOD Economie op permanente basis controles uit op bouwproducten die onder geharmoniseerde normen vallen en die in België verhandeld worden.

  Het doel van de controles (of markttoezicht) is om toezicht uit te voeren op de naleving van de wettelijke vereisten zoals vastgelegd in de bouwproductenverordening (EU) nr. 305/2011 en in het bijzonder om oneerlijke concurrentie te beperken.

  De controles zijn gericht op alle marktdeelnemers:

  • fabrikanten,
  • importeurs,
  • distributeurs en
  • gemachtigden.
  Laatst bijgewerkt
  11 oktober 2022