vuurwerk

Controlecampagne Vuurwerk - Resultaten 2020

Uitgever
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Publicatiedatum

Table of Contents

  De periode van de eindejaarsfeesten is bij uitstek geschikt voor activiteiten die verband houden met de verkoop van vuurwerk aan particulieren.

  Elk jaar organiseren de controlediensten “Controle Veiligheid Noord” (COVENO) en “Controle Veiligheid Zuid” (COSESU) van de afdeling Veiligheid een controlecampagne tijdens deze periode, dit wil zeggen gedurende de maand december, met pieken van 20 december tot 31 december, met als doel een aangescherpte controle op illegale verkoop, maar ook met het oog op het waarborgen van de openbare veiligheid en de veiligheid van de consumenten.
  Dit jaar had de gezondheidscrisis een rechtstreekse impact op de controlecampagne.

  Het ministerieel besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, gepubliceerd op 29 november 2020, ging immers over het verbod op het gebruik van pyrotechnische artikelen in de private en openbare sfeer.

  Dit verbod heeft tot gevolg gehad dat de meeste bedrijven die de toelating hebben om dit soort producten te verkopen, hun voorraden niet hebben aangevuld of gewoonweg hun zaak hebben gesloten.

  Het belangrijkste doel van de controlecampagne was dan ook om controles uit te voeren op de illegale verkoop, voornamelijk via internet en de sociale netwerken of in winkels zonder vergunning.

  De campagne werd voorafgegaan door verschillende informatieve en/of voorbereidende acties in samenwerking met de parketten en een aantal politiediensten.

  Laatst bijgewerkt
  23 maart 2021