kinderspeelgoed

Controlecampagne Speelgoed voor kinderen jonger dan 3 jaar 2020-2021

Uitgever
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Publicatiedatum

Table of Contents

    Het doel van de campagne was de veiligheid en de conformiteit van op de markt aangeboden speelgoedartikelen die bestemd zijn voor kinderen jonger dan 3 jaar te controleren, en erover te waken dat niet-conforme en/of gevaarlijke speelgoedartikelen uit de markt worden gehaald. De campagne beoogde onder andere de controle op het misbruik van de leef-tijdswaarschuwing “Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar”.

    De campagne startte begin 2020 en eindigde in mei 2021.

    Er werden in totaal 18 speelgoedartikelen bemonsterd. De bemonstering was niet representatief voor de Belgische markt omdat er actief gezocht werd naar speelgoed dat een vermoeden van non-conformiteit vertoonde. De speelgoedjes werden technisch gecontroleerd op de aanwezigheid van kleine onderdelen die ingeslikt kunnen worden. Er werd ook aandacht besteed aan de administratieve vereisten en bepaalde onderdelen van de technische documentatie, namelijk de veiligheidsbeoordeling, de EG-verklaring van overeenstemming en de testrapporten.

    Laatst bijgewerkt
    12 oktober 2021