Branddekens

Controlecampagne branddekens - Eindrapport 2015-2016

Uitgever
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Auteur(s)

Dienst Consumentenveiligheid

Publicatiedatum

Table of Contents

    Dit rapport stelt de resultaten voor van een controlecampagne voor branddekens. Het doel van deze campagne was na te gaan of de branddekens effectief voorzien zijn van de waarschuwing “ongeschikt voor frietketelbrand”, zoals gevraagd in het persbericht van minister Kris Peeters van 6 mei 2015.

    In totaal werden 110 handelszaken bezocht en 68 branddekens gecontroleerd op de Belgische markt. Daarvan waren er slechts 13 voorzien van deze waarschuwing en 4 daarvan waren niet conform de norm voor branddekens. 22 modellen branddekens werden meegenomen voor verder onderzoek en 19 daarvan bleken een hoog risico in te houden. Voor de laatstgenoemde branddekens heeft de FOD Economie contact opgenomen met de producenten en, na overleg, hebben die er zich toe verbonden om de waarschuwing aan te brengen en te zorgen voor de overeenstemming van hun branddekens met de norm.

    Aan het einde van deze campagne is uit een nacontrole gebleken dat alle gecontroleerde branddekens hetzij in overeenstemming waren gebracht, ofwel van de markt waren gehaald.

    Laatst bijgewerkt
    8 februari 2018