Boordtabel kmo's en zelfstandige ondernemers

Boordtabel van de kmo’s en zelfstandige ondernemers (2019)

Uitgever
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Publicatiedatum

De Boordtabel heeft twee doelstellingen. Zij schetst eerst en vooral een stand van zaken van de ontwikkeling van het ondernemerschap in België, aan de hand van indicatoren van de economische wereld van de kmo’s en de zelfstandige ondernemers. Daarnaast vormt zij een referentiekader voor beleidsbeslissingen.

Dit jaarverslag wordt elk jaar gepubliceerd en onderzoekt de ontwikkeling van de kmo’s en zelfstandige ondernemers door de jaren heen en licht telkens nieuwe thema’s toe. In 2016 boog de Boordtabel zich voor het eerst over de demografie van de kmo’s, de zelfstandige ondernemers, het vrouwelijke ondernemerschap en de internationalisering van de kmo’s. De tweede publicatie (2017) ging op de ingeslagen weg verder en verrijkte dit werk met nieuwe thema’s, zoals de ambachten. De Boordtabel 2018 consolideerde de structuur in drie delen (kmo’s, zelfstandigen en vrouwelijk ondernemerschap).

De Boordtabel 2019 handhaaft dezelfde structuur:

  • de demografie van de kmo’s (hoofdstuk 2),
  • de demografie van de zelfstandige ondernemers (hoofdstuk 3) en
  • het vrouwelijke ondernemerschap (hoofdstuk 4).

In vergelijking met vorige edities werden de volgende thema’s toegevoegd:

  • de digitalisering,
  • de diversiteit in het vrouwelijk ondernemerschap en
  • de handel met het Verenigd Koninkrijk.

Net als in vorige edities worden de hoofdstukken opnieuw afgesloten met een internationale vergelijking.

De twee belangrijkste economische actoren van de Boordtabel zijn de kmo’s en de zelfstandige ondernemers. Er bestaan verschillende definities van die twee begrippen. De relevante definities in het kader van de Boordtabel worden hieronder toegelicht. De inleiding wordt afgesloten met een beschrijving van de verschillende bronnen die worden gebruikt voor de analyse van de kmo’s en zelfstandige ondernemers.

Laatst bijgewerkt
7 januari 2020