jaarverslag 2020 Kwaliteit en Veiligheid

Activiteitenverslag 2020 (Executive summary) van de Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid

Uitgever
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Publicatiedatum

Table of Contents

  U vindt hierbij het activiteitenverslag van de Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid voor 2020.

  Het jaar 2020 was – hoeft het nog gezegd te worden – een apart jaar. Het uitbarsten van de coronacrisis heeft een zware impact op onze werking gehad. U vindt dan ook heel wat verwijzingen naar de coronacrisis in dit document.

  Bij aanvang van de eerste “lockdown” werden controles in een aantal sectoren opgeschort. Tegelijk was er een enorme nood aan controles op mondmaskers en begeleiding van invoerders en aankopers en dit 7 dagen op 7 van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat.

  Het verplichte telewerk heeft ons laten ontdekken dat veel van ons werk ook op afstand kan verricht worden. De verregaande digitalisering van onze werking heeft ervoor gezorgd dat onze werking niet is stilgevallen, maar gewoon is doorgegaan “alsof er niets aan de hand was”. Onze klanten hebben nauwelijks impact gemerkt op onze dienstverlening.

  Ik wil van dit voorwoord gebruikmaken om de inzet en solidariteit van onze medewerkers in de schijnwerpers te zetten. Mensen die het even rustiger hadden, hebben zich ingezet om taken over te nemen van anderen die overspoeld werden door werk.

  Wie niet kon telewerken, is steeds plichtsbewust naar kantoor blijven komen, ook al was dat niet altijd even evident. De telewerkuren zijn bij velen iets ruimer dan de normale werkuren.

  Ik ben dan ook zeer trots op wat onze medewerkers het voorbije jaar gepresteerd hebben en wil hen hierbij danken voor hun inzet.

  Laatst bijgewerkt
  29 september 2021