""

Op 5 augustus 2022 werd de Verordening (EU) 2022/1369 van de Raad vastgesteld. Deze EU-verordening beoogde een vrijwillige vermindering van 15 % van de vraag naar aardgas in alle lidstaten tussen 1 augustus 2022 en 31 maart 2023, in vergelijking met het gemiddelde verbruik van de afgelopen vijf jaar in dezelfde periode.

België kon gebruiken maken van vrijstellingen waardoor deze vrijwillige vermindering van de vraag tot ongeveer 14 % werd teruggebracht. Om die doelstelling te halen, mag het Belgische aardgasverbruik tussen augustus 2022 en maart 2023 niet meer dan 124 TWh bedragen.

Uit de laatste gegevens blijkt dat België in deze periode ongeveer 123 TWh aardgas heeft verbruikt en dus zijn doelstelling heeft behaald. De resultaten t.e.m. maart 2023 zijn online beschikbaar.

Gezien de geopolitieke omstandigheden is de Verordening (EU) 2023/706 van de Raad van 30 maart 2023 aangenomen. Ze verlengt de vrijwillige reductiedoelstelling van 15 % voor de vraag naar aardgas tot 31 maart 2024.

Laatst bijgewerkt
24 april 2023