""

De FOD Economie kondigt aan dat zijn federale Broadband Competence Office (BCO) officieel wordt gelanceerd op dinsdag 4 oktober 2022, in aanwezigheid van minister Petra De Sutter.

Het BCO ondersteunt initiatiefnemers van telecommunicatie-infrastructuurprojecten die worden medegefinancierd met publieke middelen en vormt een brug tussen de verschillende betrokken partijen: lokale overheden, investeerders, federale of Europese administraties.

De dienst is gratis en dekt alle projectfases, van de voorbereiding tot de operationele fase. Wie vragen heeft over het BCO kan zich richten tot BCO@economie.fgov.be.

Laatst bijgewerkt
1 december 2022