""

Produceert u elektriciteit? Dan moet u voor 29 september 2023, middernacht, een aangifte indienen bij de federale energieregulator CREG over de inkomsten die u tussen 1 januari 2023 en 30 juni 2023 genereerde.

Uit studies van de CREG blijkt dat bepaalde elektriciteitsproducenten excessieve inkomsten hebben gehaald uit de hogere marktprijzen voor elektriciteit door de oorlog in Oekraïne.

De regering heeft daarom, in uitvoering van de Europese Verordening (EU) 2022/1854, een prijsplafond ingesteld. Dat plafond beperkt de marktinkomsten van de elektriciteitsproducenten door een heffing op het deel van de marktinkomsten dat dat plafond overschrijdt. Het gaat om de marktinkomsten van elektriciteit die is verkocht en geleverd tussen 1 augustus 2022 en 30 juni 2023.

Met de inkomsten van dat initiatief financiert de federale regering maatregelen die de impact van de hoge energieprijzen temperen voor de burgers en bedrijven, zoals het basispakket.

Als eigenaar van een installatie voor elektriciteitsproductie met een minimaal vermogen van 1 megawatt moet u voor 29 september 2023, middernacht, de aangifte voor de tweede periode, van 1 januari 2023 tot en met 30 juni 2023, indienen bij de CREG. Doe dat tijdig, zo niet riskeert u een administratief opgelegde heffing, plus eventuele penaliteit.

Op basis van de aangifte berekent de regulator of en hoeveel inkomsten boven een bepaald plafond elke producent ontvangen heeft. De FOD Economie stuurt vervolgens een aanslag naar elke betrokken producent.

Meer info over het prijsplafond vindt u op de website van de CREG. De aangifte kunt u indienen op het digitaal platform van de CREG.

Laatst bijgewerkt
28 september 2023