Table of Contents

  De Vrije Universiteit Brussel levert fundamenteel, strategisch en toegepast onderzoek van topniveau met een internationale uitstraling. VUB TechTransfer faciliteert de implementatie van deze kennis en technologieën in de bedrijfswereld en de maatschappij. Hierbij ondersteunt VUB TechTransfer het volledige valorisatieproces.

  Activiteiten van VUB Tech Transfer inzake promotie van innovatie en intellectuele eigendom

  VUB TechTransfer - link tussen onderzoekers en bedrijven - ondersteunt, adviseert en informeert over:

  • toegepast en strategisch contractonderzoek
  • octrooiportefeuille en het licentiëren van technologieën
  • financieringsmogelijkheden bij samenwerking tussen universiteit en industrie
  • consultancy en testinfrastructuur
  • universitaire incubatoren en researchparken
  • VUB spin-off portfolio

  Andere activiteiten :

  • Deelname aan beurzen gericht op kennisoverdracht, samenwerking
  • Participatie in de Brusselse clusters  en de Vlaamse strategische onderzoekscentra

  Instrumenten voor de promotie van innovatie

  • Website : vubtechtransfer.be
  • Communicatieplatform TTO Flanders : ttoflanders.be
   Weekly Newsletter : inschrijven op https://vubtechtransfer.be/en - selectie news items op VUB TechTransfer News
  • Twitter : @techtransfervub
  • LinkedIn : ‪VUB TechTransfer Entrepreneurship Community
  • Publicaties :
   Annual Reports Vice-Rectoraat Innovatie & Valorisatie,
   brochure voor bedrijven,
   flyers van een aantal GEARs (Groups of Excellence in Applied Research)
   VLIR-brochure "From idea to impact"
  • Communicatie i.s.m. de corporate Marcom-dienst van de VUB : persberichten,
   nieuwskanaal VUB Today,
  • tijdschrift HENRI

  Contact

  Vrije Universiteit Brussel – VUB TechTransfer
  Pleinlaan 11
  1050 Brussel

  web adres: vubtechtransfer.be
  Tel. : +32 2 614 22 07
  e-mail: techtransfer@vub.be

  Laatst bijgewerkt
  22 oktober 2021