Table of Contents

  De Universiteit Gent en haar Associatiepartners (AUGent) willen een ondernemende kennisinstelling zijn door:

  • het proactief handelen als motor van de innovatieve kennisregio
  • het optreden als dienstverlener en inspiratiebron van innovatie voor haar partners

  om aldus:

  • een leidende rol te spelen in de ontwikkeling en uitbouw van de innovatieve kennisregio;
  • erkend te worden als een aantrekkelijke onderzoeks-intensieve en ondernemende kennisinstelling;
  • bij te dragen aan de economische en maatschappelijke waardecreatie door overdracht van innovatieve kennis en technologie ontwikkeld aan de AUGent;
  • inkomsten te genereren die toelaten om deze activiteiten verder uit te bouwen, te professionaliseren en te ondersteunen.

  Activiteiten van UGent inzake promotie van innovatie en intellectuele eigendom

  De missie kan worden vertaald in volgende taken en operationele doelstellingen:

  • Opbouw en beheer van de octrooiportefeuille en van andere intellectuele eigendomsrechten van de partnerinstellingen;
  • Bevorderen van de samenwerking tussen de partnerinstellingen en bedrijven en onderhandelen en beheer van onderzoek- en dienstverleningscontracten;
  • Actieve marktintroductie van technologieën en intellectuele eigendomsrechten van partnerinstellingen, en het onderhandelen en het beheer van de bijhorende valorisatiecontracten;
  • Stimuleren en begeleiden van spin-off ondernemingen;
  • Sensibiliseren van de onderzoekers betreffende bescherming en valorisatie.

  UGent TechTransfer treedt op als interfacedienst voor alle partnerinstellingen binnen de AUGent en heeft daarbij als opdracht de overdracht van innovatieve kennis en technologie van de Universiteit Gent en haar Associatiepartners naar de bedrijfswereld te stimuleren en te begeleiden.

  Daarnaast heeft de interfacedienst een coördinerende rol waarbij ze richtinggevend advies uitbrengt m.b.t. de AUGent valorisatiestrategie en valorisatiebeleid en daarbij de consistentie van het valorisatieproces wil bewaken.

  Naast deze kernactiviteiten staat de TTO ook in voor de ondersteuning van het Industrieel Onderzoeksfonds via de IOF-coördinatie cel.

  Contact

  UGent Tech Transfer
  iGent – Technologiepark 126
  9052 Gent

  webadres: www.ugent.be/techtransfer
  Tel. : +32 9 264 78 83
  e-mail: techtransfer@ugent.be

  Laatst bijgewerkt
  7 oktober 2020