Search results

  1. Algemene context Als kleine en open economie reageert België sneller op schommelingen in de wereldconjunctuur dan een economie met een minder uitgesproken internationale handel. De analyse van de
  2. Een van de specifieke kenmerken van de FOD is de verscheidenheid van zijn bevoegdheden, waarvan de gemeenschappelijke noemer nochtans het dagelijkse leven van elke burger, consument, ondernemer of
  3. Algemene context Als kleine en open economie reageert België sneller op schommelingen in de wereldconjunctuur dan een economie met een minder uitgesproken internationale handel. De analyse van de