Search results

  1. De Controledienst van de vennootschappen voor het beheer van auteursrechten en naburige rechten is een onderdeel van de Algemene Directie Economische Inspectie van de FOD Economie. Het opstellen van het
  2. In 2014 voerde de Economische Inspectie in totaal 32.700 onderzoeken uit die aanleiding gaven tot 2.841 processen-verbaal van waarschuwing en 3.816 processen-verbaal. 19.561 onderzoeken betroffen de