Verslag over de economische conjunctuur in de chemische nijverheid, de life sciences en de verwerking van kunststof en rubber - oktober 2019

Verslag over de economische conjunctuur in de chemische nijverheid, de life sciences en de verwerking van kunststof en rubber - oktober 2019

Uitgever
Regis Massant
Auteur(s)

Fod Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Publicatiedatum

De economische activiteit, zowel op Europees als op mondiaal niveau, is in 2018 voor het eerst vertraagd en die vertraging zet zich naar verwachting in 2019 voort. Bovendien wordt verwacht dat de wereldwijde economische groei in 2019 beperkt blijft tot 3 %, het traagste groeitempo sinds de financiële crisis.

De economische situatie in België was in 2018 nog steeds relatief gunstig, ondanks een groeivertraging ten opzichte van 2017. In 2019 verslechterde de conjuncturele situatie, waardoor de groei van de economische activiteit in België opnieuw vertraagde. De binnenlandse vraag, exclusief voorraden, de belangrijkste motor van de groei in 2018, blijft naar verwachting ook in 2019 de economische bedrijvigheid aantrekken. Een kleine open economie zoals België heeft meer te lijden onder een ongunstige macro-economische context ten gevolge van de opkomst van protectionistische tendensen.

De belangrijkste risico's voor de Belgische economie op korte termijn zijn van exogene aard, met de brexit en het handelsbeleid van de VS als belangrijkste aandachtsgebieden.

Laatst bijgewerkt
21 februari 2020