""

Verslag over de economische conjunctuur in de chemische nijverheid, de farmaceutische industrie en de verwerking van kunststof en rubber - oktober 2023

Uitgever
Séverine Waterbley
Auteur(s)

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Publicatiedatum

Om de samenwerking tussen de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) en de FOD Economie te bevorderen, hebben de twee organisaties een gezamenlijk project gelanceerd rond sectorale analyses van de conjunctuur.

De FOD Economie zet, in samenwerking met de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, onder meer zijn expertise in om een uitgebreide conjunctuurstudie te maken van diverse sectoren, zoals de distributie, de voeding, de chemie en de textiel.

Het huidige rapport “Economische conjunctuur in de chemie, farmaceutische industrie en de verwerking van kunststof en rubber – oktober 2023" is tot stand gekomen dankzij de inzet van het team van de Algemene Directie Economische Analyses en Internationale Economie van de FOD Economie (Chantal Binotto, Arno Noens, David Restiaux en Simon Cogen). Dat rapport is grondig nagelezen door de stuurgroep (Peter Van Herreweghe, Emmanuel De Béthune en Maïté Kervyn de Lettenhove).

Het vorige conjunctuurverslag over de ontwikkelingen in die sectoren dateert van 2022 en is beschikbaar op de website van de FOD Economie: “Verslag over de economische conjunctuur in de chemische nijverheid, de lifesciences en de verwerking van kunststof en rubber - Oktober 2022”.

De positieve ervaringen van die samenwerking en krachtenbundeling bieden talloze perspectieven voor een samenwerking tussen de FOD Economie en de CRB voor andere projecten en studies. Om die samenwerking structureel te verankeren, hebben beide directies verder een protocolakkoord gesloten. Ze staan positief tegenover een verdere uitbreiding van die samenwerking rond de sectorale conjunctuuranalyses van de bijzondere adviescommissies van de CRB.

De studie werd afgesloten op 27 oktober 2023.

Laatst bijgewerkt
15 december 2023