Analyse

Verslag over de economische conjunctuur in de chemische nijverheid, de life sciences en de verwerking van kunststof en rubber - Oktober 2017

Uitgever
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Auteur(s)

Chantal Binotto, Vincent Vanesse, Richard Saka Sapu, David Restiaux

Publicatiedatum

Table of Contents

     

    Het huidige rapport “Economische conjunctuur in de chemie, life sciences en de verwerking van kunststof en rubber – oktober 2017" werd samengesteld door het team van de Algemene Directie Economische Analyses en Internationale Economie van de FOD Economie (Chantal Binotto, Vincent Vanesse, Richard Saka Sapu, David Restiaux), onder toezicht van het stuurcomité (Peter Van Herreweghe, Emmanuel De Béthune en Jean-Paul Denayer).

    De positieve ervaringen met deze samenwerking en de gerealiseerde synergieën bieden veel perspectieven om in de toekomst nog andere projecten en studies te realiseren via een samenwerking met de FOD Economie en het secretariaat van de CRB. Beide directies hebben overigens een protocol van overeenstemming gesloten om dit type van samenwerking op structurele wijze in te bedden in beide instellingen en staan positief tegenover de uitbreiding van deze samenwerking in het kader van sectorale conjunctuuranalyses van de bijzondere raadgevende commissies (BRC) van de CRB.

    Laatst bijgewerkt
    19 april 2018