Verslag over de economische conjunctuur in de distributie - Juni 2017

Uitgever
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Auteur(s)

Chantal Binotto, David Restiaux, Richard Saka Sapu, Kris Van den Berghe, Vincent Vanesse

Publicatiedatum

Het huidige rapport « Economische conjunctuur in de distributie – juni 2017 » werd samengesteld door het team van de Algemene Directie Economische Analyses en Internationale Economie van de FOD Economie (Chantal Binotto, David Restiaux, Richard Saka Sapu, Kris Van den Berghe, Vincent Vanesse).

Het werd grondig doorgenomen door het stuurcomité (Peter Van Herreweghe, Emmanuel De Béthune en Jean-Paul Denayer).

De positieve ervaringen van deze samenwerking en krachtenbundeling bieden talloze perspectieven voor een samenwerking tussen de FOD Economie en het secretariaat van de CRB voor andere projecten en studies.

De twee directies hebben overigens een protocol-akkoord geslo-ten om dit soort samenwerking structureel in de twee instellingen te verankeren en zij staan po-sitief tegenover een verdere uitbreiding van deze samenwerking in het kader van de sectorale conjunctuuranalyses van de bijzondere adviescommissies van de CRB.

Laatst bijgewerkt
15 januari 2018