Activiteitenverslag

Verkennend onderzoek en aanbevelingen over het concurrentievermogen van de farmaceutische industrie - juni 2019

Uitgever
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Auteur(s)

Observatorium voor de farmaceutische industrie

Publicatiedatum

Table of Contents

    België is een wereldleider als het gaat over de farmaceutische industrie. Het heeft hierin een lange geschiedenis van farmaceutisch onderzoek en productie, en ondanks de internationale concurrentie, is de Belgische farmaceutische industrie er in geslaagd om bij de wereldtop te blijven behoren. Die sterke verankering zorgt voor veel werkgelegenheid (26.000 werknemers) en aanzienlijke investeringen in onderzoek en ontwikkeling (bij benadering 3,6 miljard euro in 2018), alleen al voor de ondernemingen die farmaceutische grondstoffen of producten vervaardigen. Daarnaast zijn geneesmiddelen en farmaceutische technologie een van de belangrijkste exportproducten van België. Ze zijn goed voor ongeveer 10 % van de export. Tot slot dragen de farmaceutische technologie en geneesmiddelen die mee in Belgische researchondernemingen zijn ontwikkeld bij tot een betere gezondheid wereldwijd. Daar mogen we terecht fier op zijn.

    De stevige internationale positie van de Belgische farmaceutische industrie is echter geen verworvenheid. Het blijvend investeren in onderzoek en ontwikkeling naar nieuwe geneesmiddelen voor de medische uitdagingen van vandaag en in de toekomst, gaat gepaard met veel onzekerheid en grote financiële risico’s. Bovendien zetten andere landen in op het verbeteren van hun investeringsklimaat voor deze sector. Om de leidende rol van België te behouden moet de concurrentiepositie van de farmaceutische industrie worden gemonitord en moeten we onderzoeken hoe we ze kunnen behouden of waar mogelijk verder versterken. Dat was precies de motivatie van de regering om een permanent nationaal “Observatorium voor de farmaceutische industrie” (OFI) op te richten. Het Observatorium is een uniek samenwerkingsverband tussen de overheid, de academische wereld en het bedrijfsleven. Tezamen hebben ze als opdracht het analyseren, evalueren en formuleren van aanbevelingen over de concurrentiepositie van de Belgische farmaceutische sector.

    Laatst bijgewerkt
    23 oktober 2019