Studie over de perspectieven van elektriciteitsbevoorrading 2008-2017

Uitgever
FOD Economie,K.M.O,Middenstand en Energie

Table of Contents

    De studie over de perspectieven van elektriciteitsbevoorrading (prospectieve studie) 2008-2017 kadert in de continuïteit van de indicatieve programma’s die uitgewerkt werden door de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG), en ligt in de lijn van de studies die werden uitgevoerd door het Federaal Planbureau (FPB) in het kader van de “Planning Papers” betreffende de energieperspectieven van België en van de werken die gerealiseerd werden ter ondersteuning van verschillende studies, zoals de Post Kyoto studie of de studie voor de Commissie Energie 2030.

    Om die continuïteit te verzekeren, hebben de auteurs van deze studie, de Algemene Directie Energie van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie en het FPB een werkwijze goedgekeurd die dicht aansluit bij de vorige. Die werkwijze omvat een algemene analyse van de elektriciteitsbevoorrading in een globale energetische context, uitgevoerd aan de hand van het PRIMES-model, aangevuld door analyses die meer gericht zijn op het beheer van het elektrische systeem.

    De prospectieve studie strekt ertoe de mogelijkheden te onderzoeken om op middellange en lange termijn de vraag naar en het aanbod van elektriciteit op elkaar te doen afstemmen, rekening houdend met de noodzaak om tot een aangepaste mix van brandstoffen te komen, het gebruik van hernieuwbare energiebronnen te bevorderen, de door de gewesten bepaalde milieubeperkingen toe te passen en koolstofarme technologieën te promoten.

    Laatst bijgewerkt
    15 januari 2018