Sectoraal panorama

Sectoraal panorama - Lente 2019

Uitgever
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Publicatiedatum

Het "Sectoraal panorama" heeft tot doel om, op basis van officiële statistieken, de sectorale prestaties in België in kaart te brengen. Het is relevant voor onze traditionele stakeholders. De publicatie is opgebouwd volgens een cijfermatige benadering, waarbij we snel en accuraat op de bal spelen.

Het "Sectoraal panorama" bestaat uit drie delen.

  1. Het eerste deel geeft een algemeen overzicht van de internationale conjunctuur.
     

  2. In het tweede deel worden de prestaties vergeleken van de verwerkende nijverheid en de dienstensector van België met de prestaties van die sectoren in de eurozone. We analyseerden hiervoor de indexen van de productie en van de omzet.
     

  3. Het derde deel bevat sectorale fiches met de belangrijkste conjunctuurindicatoren voor het geheel van de sectoren verwerkende nijverheid en voor de diensten met winstoogmerk.

De overzichtstabellen in bijlage laten toe om enerzijds de prestaties van iedere sector ten opzichte van de andere te visualiseren, en anderzijds hun relatieve gewicht in de economie te evalueren.

Laatst bijgewerkt
23 oktober 2019