Sectoraal panorama - Lente 2016

Uitgever
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Publicatiedatum

Het "Sectoraal panorama" heeft tot doel om, op basis van officiële statistieken, de sectorale prestaties in België in kaart te brengen. Het is relevant voor onze traditionele stakeholders. De publicatie is opgebouwd volgens een cijfermatige benadering, waarbij we snel en accuraat op de bal spelen.

Het "Sectoraal panorama" bestaat uit drie delen.

 1. Een beschrijving van het globale kader, met name de Europese en de wereldconcjunctuur.
   

 2. In het volgende deel komt het zwaartepunt van het onderzoek aan bod, waarin we voor alle sectoren op NACE-2 niveau de prestaties van Belgische sectoren vergelijken met die sectoren in de eurozone. Daarbij onderscheiden we 2 dimensies:

  • enerzijds verwerkende en dienstensectoren, en

  • anderzijds de tijdsdimensie, namelijk de middellange termijn (2008-2015) en de recente conjunctuur (2014-2015);

 3. De publicatie eindigt met een onderzoek van een van de sectoren die minder goed presteerden, met name de sector "vervaardiging van elektrische apparatuur".
  Daarbij besteden we onder meer aandacht aan de industriële productie, tewerkstelling en buitenlandse handel van zijn subsectoren.

Laatst bijgewerkt
15 januari 2018