2020 Sectoraal panorama - Overzicht 2019

Sectoraal panorama 2020- Overzicht 2019

Uitgever
Regis Massant
Auteur(s)

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Publicatiedatum

Het Sectoraal Panorama heeft als ambitie een overzicht te geven van de prestaties van de sectoren in België, op basis van officiële statistieken. Deze publicatie bestaat uit drie delen:

  • een eerste deel dat een overzicht geeft van de internationale conjunctuur,
  • een tweede deel waarin de prestaties van de Belgische industrie en dienstensector worden vergeleken met die van de eurozone,
  • en een derde deel, bestaande uit sectorale fiches, die de belangrijkste economische indicatoren weergeven.

Daarnaast zijn er samenvattende tabellen opgenomen om toe te laten de prestaties van sectoren met elkaar te vergelijken en om hun relatieve gewicht in de economie te beoordelen.

Het Sectoraal Panorama geeft een overzicht van de prestaties van de sectoren in België op basis van officiële statistieken. Deze publicatie geeft een overzicht van de internationale economische situatie, vergelijkt de prestaties van de Belgische industrie- en dienstensector met die van de eurozone en geeft sectorale factsheets met de belangrijkste cyclische indicatoren.

Uit de analyse blijkt dat de groei van de economische bedrijvigheid in België een lichte vertraging kende in 2019, die bleef beperkt tot 1,4 %, na een groei met 1,5 % in 2018. De dienstensector was wederom de voornaamste motor van de economische groei in 2019. Voor 2020 wordt een economische recessie verwacht als gevolg van de gezondheidscrisis van het coronavirus (COVID-19). De cijfers die in deze editie worden gepresenteerd zijn echter beperkt tot het jaar 2019 en geven bijgevolg de impact van het coronavirus op de Belgische economie niet weer.

In België groeide de productie in de verwerkende nijverheid met 2,9 % in 2019 ten opzichte van 2018, een versnelling vergeleken met de groei van het jaar ervoor (+2,6 %). Ze bereikte aldus een piek voor de periode 2008-2019.

In de sector marktdiensten (“profit-diensten”) vertoonde de omzetindex voor alle zes geaggregeerde geanalyseerde secties (G, H, I, J, M en N) een positieve evolutie in 2019 ten opzichte van 2018: elk van de secties haalt een nieuwe piek voor de periode 2008-2019 in België (met uitzondering van sectie H “vervoer”).

Op het sectoraal niveau valt op dat de verwerkende nijverheid (C) goed presteerde in 2019. Dat blijkt uit de evolutie ten opzichte van het jaar ervoor van verschillende indicatoren; waaronder de omzet, de investeringen, de productie en de tewerkstelling. De dynamiek van de sector in 2019 blijkt daarnaast ook wanneer men de vergelijking maakt met de gemiddelde resultaten voor de periode 2013-2018 (met uitzondering van het aantal faillissementen).

Bij de sector marktdiensten, is de belangrijkste sector in termen van omzet, investeringen en arbeidsplaatsen, de sector van de handel in en reparatie van auto’s en motorfietsen (G). Die kende een relatief goed jaar in 2019, getuige daarvan de positieve evolutie van de omzet, de investeringen en de tewerkstelling. Men merkt echter wel een toename van het aantal faillissementen op, alsook een verdere verslechtering van het ondernemersvertrouwen, en dat voor het zesde opeenvolgende jaar.

Met uitzondering van de vervoersector (H) en de financiële activiteiten en verzekeringen (K) kenden de andere zogenaamde “profit-diensten” een gunstig jaar 2019 vergeleken met 2018. Sommige indicatoren bereikten in 2019 zelfs een piek gezien over de hele periode 2013-2019.

Hoewel de meeste indicatoren groen kleuren, moet er wel opgemerkt worden dat in alle zogenaamde profit-sectoren een toename van het aantal faillissementen vastgesteld wordt in 2019 ten opzichte van 2018 (met uitzondering van de informatie en communicatie (J)).

 

 

Laatst bijgewerkt
31 augustus 2020