Prospectieve studie over de aardgasbevoorradingszekerheid tot 2030-2035

Uitgever
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Publicatiedatum

Table of Contents

  De wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen
  (hierna “gaswet”) laatstelijk gewijzigd door de wet van 9 mei 2019 bepaalt in artikel 15/13, § 1, dat:
  “een prospectieve studie betreffende de zekerheid van aardgasbevoorrading wordt opgesteld door de Algemene Directie
  Energie in samenwerking met het Federaal Planbureau (FPB) en in overleg met de Commissie» (voor de Regulering van de
  Elektriciteit en het Gas - CREG).
  "De prospectieve studie strekt zich uit over minstens tien jaar. Ze wordt om de vier jaar na de publicatie van de vorige studie aangepast".

  Overeenkomstig hoger genoemde wet is de studie dus opgemaakt in samenwerking met het FPB en de CREG, meer
  bepaald met mevrouw Dominique Gusbin (FPB) en de heer Chris Cuijpers (CREG). Hun deelname was zeer waardevol.
  Ook de bijdrage van mevrouw Aline Guilmot, mevrouw Sandrine Decoux en de heer Ken De Sadeleer van de
  cel "Energiemonitoring" van de dienst EMES 10 van de FOD Economie, AD Energie, was zeer waardevol. Deze cel is
  belast met de opmaak van de Belgische energiestatistieken.

  De firma Fluxys Belgium, de beheerder van het Belgische aardgastransportnet, van de ondergrondse opslag te Loenhout
  en, via een filiaal, van de terminal voor vloeibaar aardgas (LNG) te Zeebrugge, werd geconsulteerd zoals dat in de wet
  voorzien is en heeft meegewerkt aan de opmaak van deze studie.

  Laatst bijgewerkt
  26 maart 2021