Prospectieve studie over de zekerheid van aardgasbevoorrading tot 2025-2030

Uitgever
FOD Economie,K.M.O,Middenstand en Energie

Aardgas is een van de belangrijkste componenten van de Belgische energiemix (23,9 % van de primaire energieconsumptie in 2014) en dat zal in de komende jaren ook zo blijven. De aardgasbevoorrading is dus een van de prioriteiten van het Belgische energiebeleid . Om de overheidsinstanties en betrokkenen de mogelijkheid te bieden de evolutie te volgen, heeft de wetgever de opmaak voorzien van een prospectieve studie over de zekerheid van de aardgasbevoorrading (prospectieve studie (aard)gas of PSG). Deze prospectieve studie betreffende de zekerheid van de aardgasbevoorrading tot 2025-2030 (PSG2) is het vervolg van de prospectieve studie over de zekerheid van de aardgasbevoorrading tot 2020 (PSG1), beëindigd in juli 2011.

Conform de wet hebben de auteurs van deze studie, de Algemene Directie Energie van FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (AD Energie) en het Federaal Planbureau (FPB), vertegenwoordigers van de beheerder van de beheerder van het aardgasvervoersnet (Fluxys Belgium), de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG), de Nationale Bank van België (NBB) en de beheerder van het elektriciteitvervoersnet (Elia) bij de werkzaamheden betrokken.

De aanmaak van de PSG2 heeft rekening gehouden met de resultaten van de raadpleging die met toepassing van de wetgeving voor het PSG1 heeft plaatsgevonden. Bij de opmaak van de PSG2 werd aandacht geschonken aan het behoud van de samenhang met de studie over de perspectieven van elektriciteitsbevoorrading tot 2030 (prospectieve studie elektriciteit 2 of PSE2) die werd uitgevoerd door dezelfde auteurs als deze van de PSG2.

Deze studie bestaat uit vijf hoofdstukken. In het eerste hoofdstuk schetsen wij de context waarin de PSG kan worden gesitueerd en de problematiek over de zekerheid van de aardgasbevoorrading. In het tweede hoofdstuk wordt het Belgische vraag en aanbood van aardgas in het verleden bestudeerd. In het derde hoofdstuk evalueren we de vooruitzichten van de vraag naar aardgas in België tegen 2030 en de behoeften op het vlak van infrastructuur in België tegen 2025 om te kunnen voldoen aan de vraag. In de twee laatste hoofdstukken geeft AD Energie aanbevelingen en conclusies.

Laatst bijgewerkt
27 februari 2018