Productveiligheid in Europa : Gids voor corrigerende acties, inclusief het terugroepen van producten

Publicatiedatum

Table of Contents

  Als u een producent of distributeur van consumentenproducten bestemd voor de verkoop binnen de Europese Unie (EU) bent, dan geeft de gids u een algemeen advies over wat u moet doen als het duidelijk is dat een van uw producten onveilig is. Het is een vrijwillige gids die bedoeld is om u zelfstandig te laten besluiten over corrigerende acties rond productveiligheid.

  De gids heeft de steun van de toezichthoudende autoriteiten in de lidstaten alsmede de consumenten- en brancheorganisaties binnen de EU. Zowel producenten als distributeurs worden aangemoedigd om advies te vragen aan en samen te werken met de autoriteiten in de lidstaten bij het nemen van corrigerende acties en daarbij alle bestaande officiële procedures in acht te nemen. Tussen de lidstaten kunnen verschillen bestaan ten aanzien van de voorwaarden, procedures en te nemen stappen in het geval van een dergelijke actie.

  De gids richt zich in het bijzonder op de managers die verantwoordelijk zijn voor kwaliteitscontrole, juridische zaken en communicatie. Iedere organisatie zou in het bezit moeten zijn van een eigen gedocumenteerde procedure voor corrigerende actie welke toepasbaar is binnen de eigen omstandigheden. 


  deze gids is alleen beschikbaar in het Engels

  Laatst bijgewerkt
  15 januari 2018