Conjunctuurnota

Overzicht van de Belgische economie - Conjunctuurnota april 2019

Uitgever
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Publicatiedatum

Table of Contents

  Deze conjunctuuranalyse benadrukt vooral de volgende elementen:

  De belangrijkste uitvoerproducten van de Belgische ondernemingen waren in 2018 producten uit de chemische nijverheid, maar ook voertuigen en vervoermaterieel evenals machines en apparaten.

  In 2017 was de chemische nijverheid de belangrijkste sector in het creëren van toegevoegde waarde, gevolgd door de voedings- en drankenindustrie en de farmaceutische industrie.

  De recente conjunctuurontwikkelingen tonen aan dat de jaarlijkse bbp-groei in 2018 relatief goed was (+1,4 %, tegenover +1,7 % in 2017). De bbp-groei was evenwel zwakker in België dan in de Europese Unie (+2 %) en in de eurozone (+1,9 %).

  In 2018 is de bbp-groei bijna volledig te danken aan de bedrijvigheid in de dienstensector. Dit fenomeen wordt sinds 2014 waargenomen.

  De productie-index in de verwerkende nijverheid steeg in 2018, maar ook in de bouw, hoewel de toename hier beperkter was.

  De demografie van de ondernemingen vertoonde ook een krachtig beeld in 2018, hoewel de ondernemersdynamiek lager was dan in 2017.

  Als gevolg hiervan steeg de tewerkstellingsgraad en daalde de werkloosheidsgraad in 2018.

  Tot slot zijn sinds enkele jaren de consumptieprijzen sneller gestegen in België dan in de belangrijkste partnerlanden.

  Voor de groeivooruitzichten op korte termijn voor de Belgische economie verwacht het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR) een bbp-groei van 1,4 % in 2018 en 1,3 % in 2019, na 1,7 % in 2017.

  Laatst bijgewerkt
  11 juni 2019