Diversiteit

Ondernemerschap en diversiteit - Een studie naar de herkomst van de zelfstandige in België (februari 2019)

Uitgever
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Publicatiedatum

Table of Contents

  Wanneer het gaat over de zelfstandige en zijn of haar herkomst, beschikt de FOD Economie over weinig tot geen (eigen) nationale cijfers. Nochtans is de zelfstandige van vreemde herkomst een belangrijk onderdeel van en levert hij of zij een belangrijke bijdrage aan het maatschappelijke en economische weefsel van België.

  Door een deel van de ontbrekende informatie te ontsluiten, wil deze studie een stand van zaken geven en recente ontwikkelingen detecteren.

  De studie focust op: 

  • de algemene demografie van de zelfstandigen volgens herkomst, inclusief een internationale vergelijking; 
  • persoonlijke kenmerken zoals leeftijd, geslacht en gewest; 
  • professionele kenmerken zoals aansluitingen, schrappingen, aantal bestuurders, beroepscodes, aard van bezigheid (bv. hoofdberoep) en hoedanigheid (zelfstandige tegenover helper); en 
  • een vergelijking met de bevolking op beroepsactieve leeftijd (en de werkende bevolking). 

  Bij elk onderwerp volgt een bespreking van de situatie van de zelfstandigen per origine, aangevuld met een beknopte analyse van de migratieachtergrond.

  Waar mogelijk volgt een beknopte vergelijking met tendensen afgeleid uit de internationale literatuur en een aantal mogelijke verklaringen voor waargenomen fenomenen.
   

  Laatst bijgewerkt
  15 maart 2019