Brexit

Monitoring Brexit : Impact sur l'économie belge - note de synthèse Septembre 2017

Uitgever
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Publicatiedatum

Table of Contents

    Onder supervisie van de Brexit High Level Group wordt regelmatig een update verspreid over de ontwikkelingen in de brexit-onderhandelingen.

    Deze update, afgesloten op 8 september 2017, bevat vier delen. Het eerste geeft de opvallendste feiten die voortvloeien uit een analyse van de kortetermijnindicatoren, aangevuld met een nauwgezette analyse van de publicaties over het onderwerp. Het tweede deel geeft een structureel overzicht van de Belgisch-Britse relaties. In het derde deel wordt het verloop van de belangrijkste economische kortetermijnindicatoren onder de loep gelegd, zoals de vertrouwensindicatoren, de handelsbetrekkingen en de tewerkstelling. Het laatste deel ten slotte geeft een overzicht van de lopende discussies op Belgisch en internationaal vlak.

    Laatst bijgewerkt
    27 augustus 2018