Jaarverslag Belmed 2020

Jaarverslag Belmed 2020 - Cijferanalyse van de Belmed-aanvragen uit 2020

Uitgever
Séverine Waterbley
Auteur(s)

Fod Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Publicatiedatum

Wat is Belmed?

Belmed is een platform voor de buitengerechtelijke beslechting van commerciële geschillen. Het omvat een informatief gedeelte over minnelijke geschillenregeling (reglementering, tips, vormen van geschillenregeling, veelgestelde vragen, succesverhalen ...) en een beveiligd gedeelte voor het indienen van een bemiddelingsaanvraag.

Via het beveiligde gedeelte kan de aanvrager in alle vertrouwelijkheid een aanvraagformulier invullen. Afhankelijk van de keuzes die de aanvrager maakt (sector, probleem, taal, geografisch gebied), bepaalt de tool de potentiële partners die voor zijn probleem geschikt zijn: de aanvrager heeft toegang tot hun presentatiefiches en heeft een idee van het minimumtarief dat kan worden aangerekend. Als de aanvrager een keuze maakt, wordt zijn aanvraag vervolgens automatisch en in alle veiligheid aan de ad-hocpartner doorgegeven. De partner ontvangt dan een waarschuwing per e-mail en kan de aanvraag bekijken, nagaan of hij bevoegd is en vervolgens de nodige contacten leggen om zijn tussenkomst toe te lichten. Als de partijen daarmee instemmen, zet hij zijn werkzaamheden voort totdat hij de aanvraag kan afsluiten met een status en een datum.

De FOD Economie staat in voor de technische werking van het platform, maar heeft geen zicht op de identiteit van de partijen, noch op de inhoud van de aanvragen. De FOD eerbiedigt dus het privékarakter van de persoonsgegevens en de vertrouwelijkheid van de procedure van minnelijke schikking.

De tool werd gelanceerd in 2011 en vervolgens in 2018 verbeterd om hem nog gebruiksvriendelijker te maken voor zowel de aanvrager als de partners: de tool is momenteel dus in gebruik in versie 2.0.

Voor welke geschillen kan Belmed gebruikt worden?

Voor elk commercieel geschil tussen een consument die in de Europese Unie woont en een onderneming (business to consumer) of tussen ondernemingen onderling (business to business). De onderneming moet zijn ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Enkele voorbeelden:

  • verkoop van consumptiegoederen (meubilair, huishoudtoestellen, nieuwe technologieën, tweedehandsvoertuigen …)
  • aanbod van diensten aan de consument (verzekeringen, bank, bouw, energie, reizen …)
  • grensoverschrijdende geschillen tussen een consument die in de Europese Unie woont en een onderneming die is ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen
  • handelsgeschillen tussen ondernemingen

Voor welke geschillen kan Belmed niet gebruikt worden?

  • niet-handelsgerelateerde geschillen (zoals geschillen met de fiscus, geschillen over sociale wetten …);
  • geschillen tussen particulieren.

In dit jaarverslag vindt u gedetailleerde statistieken over Belmed voor het jaar 2020.

Laatst bijgewerkt
15 juli 2021