Jaarverslag van de Algemene Directie Economische Inspectie

Jaarverslag 2017 van de Algemene Directie Economische Inspectie

Uitgever
SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie
Publicatiedatum

De Economische Inspectie ondernam in 2017 opnieuw een groot aantal acties om de correcte naleving af te dwingen van de economische regelgeving waarop zij toezicht houdt. Dit jaarverslag biedt een overzicht van de belangrijkste initiatieven.

Begin 2016 lanceerde de Economische Inspectie met succes het Meldpunt: een digitaal platform waar consumenten en ondernemingen misleiding, fraude, bedrog en oplichting kunnen melden. Wie gebruikmaakt van dit Meldpunt krijgt onmiddellijk een advies op maat en/of een gerichte doorverwijzing naar de bevoegde instantie. In 2017 werden maar liefst 37.094 meldingen van consumenten en ondernemingen via het Meldpunt ingediend. Dit is een stijging van 59 % ten opzichte van het aantal meldingen in 2016.

Uiteraard bleef het uitvoeren van controles centraal staan in de activiteiten van de Economische Inspectie. In 2017 werden 33.009 controles uitgevoerd, wat resulteerde 5.436 waarschuwingen en 3.060 processen-verbaal. De Economische Inspectie voerde 9 algemene onderzoeken uit, op het gebied van prijsaanduiding, car-pass, e-commerce, zonnecentra, hypothecair krediet, architecten, garantie, verkoop van tickets en precursoren. De Economische Inspectie beperkt zich echter niet tot louter repressief optreden. Via guidance worden de ondernemingen helder geïnformeerd over hun verplichtingen.

Het jaarverslag toont de grote diversiteit van de acties die we ondernemen om een correcte werking van de markt te garanderen. Dit is enkel mogelijk dankzij onze enthousiaste medewerkers om dagelijks de vele taken en opdrachten van de Economische Inspectie te vervullen.

Laatst bijgewerkt
5 oktober 2018