Veilig

Handboek Veiligheid van speelterreinen

Uitgever
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Auteur(s)

Ward Van Peteghem, Peter Dekeyser, Frans Everaerts, Johan Vanhaverbeke

Publicatiedatum

Table of Contents

  Dit handboek (3de editie) van 199 pagina's verduidelijkt het koninklijk besluit van 28 maart 2001 betreffende de uitbating van speelterreinen en het koninklijk besluit van 28 maart 2001 betreffende de veiligheid van speeltoestellen.

  Belangrijk bericht

  Op 13/01/2014 werd een Erratum (PDF, 32.35 KB) gepubliceerd 

  met betrekking tot de afmeting van de opvangzone en de algemene veiligheidseisen skatevoorzieningen.

  Dit handboek is nog niet aangepast aan de nieuwe versies van de normen uit de EN1176-reeks.  
  Een recentere versie van de FAQ-brocure werd gepubliceerd als een apart document.

  Laatst bijgewerkt
  14 mei 2018