Veilig

Handboek Veiligheid van speelterreinen

Uitgever
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Auteur(s)

Ward Van Peteghem, Peter Dekeyser, Frans Everaerts, Johan Vanhaverbeke

Publicatiedatum

Table of Contents

  Dit handboek (3de editie) van 199 pagina's verduidelijkt het koninklijk besluit van 28 maart 2001 betreffende de uitbating van speelterreinen en het koninklijk besluit van 28 maart 2001 betreffende de veiligheid van speeltoestellen.

  Belangrijk bericht

  Op 13/01/2014 werd een Erratum (PDF, 32.35 KB) gepubliceerd 

  met betrekking tot de afmeting van de opvangzone en de algemene veiligheidseisen skatevoorzieningen.

  Dit handboek is (nog) niet aangepast aan de nieuwe versies van de normen uit de EN 1176-reeks. Andere vermelde normen zoals de EN 1050 kunnen ook verouderd zijn of niet meer bestaan. Het grootste deel van dit handboek blijft echter bruikbaar want de wijzigingen in de normen uit de EN1176-reeks zijn beperkt. Speelom publiceerde in 2020 een nieuwe gids “Uitdagend speelplezier” die wel rekening houdt met de nieuwe versie (2017) van de normen uit de EN 1176-reeks. Deze gids is echter minder uitgebreid op het vlak van o.a. wetgeving en risicoanalyse.

  Een recentere versie van de FAQ-brochure als aanvulling op de 3de editie van het handboek werd gepubliceerd als een apart document.

  Laatst bijgewerkt
  8 januari 2021