Veilig

Handboek Veiligheid van speelterreinen

Uitgever
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Auteur(s)

Ward Van Peteghem, Peter Dekeyser, Frans Everaerts, Johan Vanhaverbeke

Publicatiedatum

Table of Contents

  Dit handboek (3de editie) van 199 pagina's verduidelijkt het koninklijk besluit van 28 maart 2001 betreffende de uitbating van speelterreinen en het koninklijk besluit van 28 maart 2001 betreffende de veiligheid van speeltoestellen.

  Belangrijk bericht

  Op 13/01/2014 werd een Erratum (PDF, 32.35 KB) gepubliceerd met betrekking tot de afmeting van de opvangzone en de algemene veiligheidseisen skatevoorzieningen.

  Dit handboek is niet aangepast aan de nieuwe versies van de normen uit de EN 1176-reeks en de norm EN 1177.

  Andere gebruikte normen zijn ondertussen aangepast waardoor de tekst in het handboek niet meer up-to-date is. Dit is het geval voor de normen EN 14960-1 voor opblaasbare speeltoestellen, EN 14974 voor skateparken, EN 1069 voor waterglijbanen en EN 13451 voor toestellen voor recreatieve zwemgelegenheden.

  De norm EN 1050 over risicoanalyse bestaat niet meer. En voor verplaatsbare (voetbal)doelen bestaat er nu wel een norm, namelijk de EN 16579. Het grootste deel van dit handboek blijft echter bruikbaar want de wijzigingen in de normen uit de EN1176-reeks en de norm 1177 zijn beperkt.

  Speelom publiceerde in 2020 een nieuwe gids “Uitdagend speelplezier” die wel rekening houdt met de nieuwe versie (2017) van de normen uit de EN 1176-reeks. Deze gids is echter minder uitgebreid op het vlak van o.a. wetgeving en risicoanalyse.

  Een recentere versie van de FAQ-brochure als aanvulling op de 3de editie van het handboek werd gepubliceerd als een apart document.

  Laatst bijgewerkt
  3 april 2024