European Enterprise Awards

Europese Awards voor Ondernemerschapsbevordering

Uitgever
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Publicatiedatum

Bevorderde u het ondernemerschap?

De Europese Awards voor Ondernemerschapsbevordering identificeren en erkennen de meest succesvolle initiatieven ter stimulering van de ondernemingszin en het ondernemerschap in Europa.

Deze Europese wedstrijd vestigt tevens de aandacht op voorbeelden van uitmuntend ondernemerschapsbeleid en goede praktijken, creëert een beter besef van de meerwaarde van ondernemerschap en dient ter aanmoediging en inspiratie van potentiële ondernemers.

Een initiatief van de Europese Commissie, Directoraat-generaal Interne Markt, Industrie, Ondernemerschap en Midden- en Kleinbedrijf, in samenwerking met de aan deze wedstrijd deelnemende lidstaten en landen.

Laatst bijgewerkt
18 maart 2024