ENOVER - het energieoverleg tussen de federale staat en de gewesten

ENOVER - het energieoverleg tussen de federale staat en de gewesten

Uitgever
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Publicatiedatum

Table of Contents

    ENOVER is een overleggroep die de samenwerking op het vlak van energie tussen de federale en gewestelijke regeringen versterkt en afgevaardigden samenbrengt van de vier energie-administraties en de vier kabinetten bevoegd voor energie, de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Europese Unie en de Directie-generaal Europese Zaken en Coördinatie van de FOD Buitenlandse Zaken.

    De spreiding van de bevoegdheden over energieaangelegenheden sinds de staatshervorming van 1980 noodzaakt de federale staat en de gewesten met elkaar samen te werken en overleg te plegen, om onverzoenbaarheden die het beleid zouden kunnen ontwrichten of minder efficiënt maken, weg te werken.

    Laatst bijgewerkt
    15 januari 2018