Energy key data

Energy Key Data - maart 2019

Uitgever
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Publicatiedatum

Deze publicatie geeft een overzicht van de laatste beschikbare gegevens over
de energiemarkt in België.

1. Consumptie

1.1. Primaire energieconsumptie in 2017

1.2. Finale energieconsumptie in 2017

1.3. Opvolging Europese doelstellingen - 2017

2. Productie

2.1. Primaire energieproductie in 2017

2.2. Bruto-elektriciteitsproductie in 2017

2.3. Bruto-elektriciteitsproductie van hernieuwbare energiebronnen in 2017

2.4. Geïnstalleerde elektrische capaciteit in 2017

3. Invoer

3.1. Netto-invoer van energie in 2017

3.2. Oorsprong van de invoer per primaire energiebron in 2017

3.3. Oorsprong van de invoer van elektriciteit in 2018

4. Prijzen

4.1. Aardgasmarkt in 2017

4.2. Elektriciteitsmarkt in 2017

4.3. Aardoliemarkt in 2018

Laatst bijgewerkt
22 maart 2019