""

Energy Key Data - juli 2022

Uitgever
Séverine Waterbley
Auteur(s)

Fod Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Publicatiedatum

Deze publicatie geeft een overzicht van de laatste beschikbare gegevens over de energiemarkt in België.

De gegevens van 2021 die voorgesteld worden in de hoofdstukken 1, 2 en 3 kennen een voorlopig karakter. Dat wil zeggen dat het om een eerste betrouwbare schatting gaat, en de gegevens dus nog niet finaal zijn. Dat is ook de reden waarom de gegevens enkel in megaton olie-equivalent (Mtoe) worden aangeleverd, en niet in Terajoule (TJ), die een grotere mate van detail inhoudt.

De FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie is als enige verantwoordelijk voor die gegevens. De gegevens die onder de regionale bevoegdheid vallen (voornamelijk de gegevens over hernieuwbare energiebronnen, behalve offshore windenergie en biobrandstoffen) werden door de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie geschat zonder validatie door de regionale instanties.

Laatst bijgewerkt
20 juli 2022