bouwproducten

Een gewijzigd kader voor het verhandelen van bouwproducten

Uitgever
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Publicatiedatum

Table of Contents

  De markt van bouwproducten is een markt van zeer gediversifieerde tussenproducten bedoeld om voornamelijk in gebouwen, bruggen en wegen te worden verwerkt. Daaronder vindt men zeer uiteenlopende producten zoals bakstenen, betonelementen, polymeren, dakpannen, mozaïeken, balken, deuren, ramen of ook nog sanitaire toestellen.

  Om het vrije verkeer van al deze producten in de Interne Markt te waarborgen, is de Europese Commissie begonnen met een uitgebreide herziening van de wetgeving die van toepassing was op deze sector, met name de Europese Richtlijn 89/106/EEG. Deze herziening heeft een concrete vorm gekregen in de Europese Verordening (EU) nr. 305/2011 voor het verhandelen van bouwproducten, gepubliceerd op 4 april 2011. Deze nieuwe Verordening heeft tot doel de wetgeving efficiënter te maken en dus de toepassing ervan te vergemakkelijken en toch de strategische doelstellingen van de Europese Unie te behouden. Zijn doelstellingen worden verwezenlijkt dankzij het gebruik van een gemeenschappelijke taal die voor alle betrokken actoren begrijpelijk is, evenals door de verduidelijking en de vermindering van de administratieve lasten, in het bijzonder voor de kmo's. De normalisatie en de geharmoniseerde technische specificaties maken het mogelijk om de prestaties van bouwproducten op te stellen op basis van hun essentiële kenmerken en van het beoogde gebruik. In het kader van de innovatie maken de Europese technische beoordelingen het mogelijk om de prestaties van de producten te kennen.

  Deze brochure wil beknopt de nieuwe regels voor het verhandelen van bouwproducten voorstellen. Het belang van Verordening (EU) nr. 305/2011 wordt uitgelegd. Na het lezen van deze brochure, houden "prestatieverklaring" van een product of de betekenis van de specifieke "CE-markering“ voor bouwproducten voor u geen geheim meer in. Over het algemeen leert u als fabrikant uw verplichtingen beter kennen en kunt u met kennis van zaken de aangemelde instanties kiezen. Als voorschrijver of aannemer zal u over de nodige informatie beschikken om de adequate producten te selecteren.

  Veel leesgenot.

  Laatst bijgewerkt
  2 februari 2018