Duurzaamheidsverslag 2019

Duurzaamheidsverslag 2019

Uitgever
Regis Massant
Auteur(s)

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Publicatiedatum

Zoals in het voorwoord uitvoerig wordt toegelicht, volgt het derde duurzaamheidsverslag van de FOD Economie gedeeltelijk de instructies van de internationale methodologie van het Global Reporting Initiative (versie 4). Ter vergelijking: het eerste verslag bevatte slechts beschrijvende elementen en het tweede verslag gaf een zeer uitgebreid overzicht van de belangrijkste duurzaamheidskwesties voor onze FOD.

In hoofdstuk 6 over de verwezenlijkingen van de FOD op het vlak van duurzame ontwikkeling wordt beschreven wat er in 2017 en 2018 is gerealiseerd, inclusief statistische gegevens, maar worden ook enkele verwezenlijkingen van 2019 beschreven om een accuraat en waarheidsgetrouw beeld te geven. Het jaar 2019 blijft rijk aan duurzame ontwikkeling in de

Laatst bijgewerkt
20 oktober 2020