Duurzaamheidsverslag 2014

Duurzaamheidsverslag 2014

Uitgever
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Publicatiedatum

Om de beweging sneller te kunnen volgen, werd er besloten om in de eerste plaats de draagwijdte stricto sensu van dit duurzaamheidsverslag te beperken tot:

  • het beheer van alle missies van de FOD Economie;

  • het logistiek beheer van het gebouw City Atrium gelegen in de Vooruitgangstraat 50 te 1210 Brussel.

Het Rekenhof oefent controle uit op de regelmatigheid van de financiële transacties en op het correct gebruik van de rijksgelden. Het voert ook regelmatig audits uit. De Inspectie van Financiën gaat à priori de juistheid na van de uitgaven die hoger liggen dan 8.500 euro.

De informatie die betrekking heeft op het milieu werd goedgekeurd in het kader van de EMAS-registratie.

Laatst bijgewerkt
13 augustus 2018