Gasvormige energiedragers

De rol van gasvormige energiedragers in een klimaatneutraal België

Uitgever
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Publicatiedatum

Table of Contents

    Om ons in te schakelen in, en bij te dragen tot, de Europese ambitie om de uitstoot van broeikasgassen in de EU tegen 2030 met 55% te verminderen en tegen 2050 het eerste klimaatneutrale continent te worden, moet ons energiesysteem overschakelen van fossiele brandstoffen op schone energie. Een groot deel van de energietransitie zal gericht zijn op elektrificatie. Hernieuwbare energie is de meest effectieve en direct beschikbare oplossing om de trend van stijgende CO2-emissies om te buigen.

    Maar elektrificatie alleen is niet voldoende. Onze toekomstige energiemix zal een combinatie zijn van elektronen én moleculen. In sectoren die veel CO2 uitstoten, zoals chemie, staal, cement, zwaar transport en scheepvaart, hebben we echter meer nodig. Zonder een oplossing blijft ons doel van netto nul-emissies buiten bereik. Als we een schone industrie willen, zal hernieuwbare waterstof een belangrijke rol spelen.

    Deze studie toont aan dat België alle troeven in handen heeft om dé waterstofhub van Europa te worden. We hebben in ons land al heel wat expertise op gebied van waterstof. Naast ons uitgebreide en goed uitgeruste private waterstofnetwerk, zijn we ook koploper in waterstoftechnologieën – en toepassingen. We hebben de technologie in huis om dit zelf te produceren, tegelijk zullen we ook de hand moeten reiken naar partners in het buitenland. We moeten samenwerken met landen en regio’s in en rond Europa waar zon, wind en water in zo’n overvloed aanwezig zijn dat klimaatneutrale waterstof tegen een lagere kost kan geproduceerd worden. We moeten dus de zon invoeren – ‘shipping the sunshine’, zoals dat heet.

    Laatst bijgewerkt
    2 juni 2021