""

Controlecampagne 2022: in de handel brengen van isolatiematerialen

Uitgever
Séverine Waterbley
Auteur(s)

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Publicatiedatum

Table of Contents

    Als toezichthoudende overheid voor de Europese bouwproductenverordening (EU) nr. 305/2011 (CPR), voert de dienst Voorschriften in de Bouw bij de FOD Economie op permanente basis controles uit op bouwproducten die onder geharmoniseerde normen vallen en die in België verhandeld worden.

    Deze publicatie beschrijft de proactieve controlecampagne 2022 op isolatiematerialen. Die campagne bestond enerzijds uit een administratieve controlecampagne van isolatieproducten die vallen onder de geharmoniseerde normen: EN 13162, EN 13163, EN 13164, EN 13165, EN 13166, EN 13167, EN 13168, EN 13169, EN 13170, EN 13171, EN 13950 en anderzijds uit een bemonstering- en testcampagne van isolatieproducten die vallen onder de geharmoniseerde normen: EN 13162, EN 13163, EN 13164, EN 13165.

    Het doel van de campagne was om toezicht uit te voeren op de naleving van de wettelijke vereisten zoals vastgelegd in de bouwproductenverordening (EU) nr. 305/2011 en in het bijzonder om oneerlijke concurrentie te beperken.

    Laatst bijgewerkt
    26 juni 2023