Veiliheidsschoenen

Controlecampagne Veiligheidsschoenen 2016-2017

Uitgever
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Publicatiedatum

Table of Contents

    Bij de persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) zijn veiligheidsschoenen veel gebruikte items op de werkvloer. Ze worden door professionelen gebruikt op bouwwerven, grote pro-ductiesites, fabrieken, enz. Maar ook binnen de privésfeer worden meer en meer veiligheids-schoenen gebruikt door doe-het-zelvers.

    Het doel van deze controlecampagne was de conformiteit van de veiligheidsschoenen die op de Belgische markt aanwezig zijn, zowel voor professioneel als niet-professioneel gebruik, te controleren.

    Dit rapport stelt de resultaten voor van de controlecampagne voor veiligheidsschoenen. De controles hadden betrekking op de technische en administratieve vereisten, inclusief marke-ringen en gebruiksinstructies. Tevens werd erop toe gezien dat niet-conforme en/of gevaar-lijke producten van de markt werden gehaald.

    Laatst bijgewerkt
    14 mei 2018