""

Concurrentievermogen in de chemische nijverheid, de farmaceutische industrie en de verwerking van kunststof en rubber - januari 2023

Uitgever
Séverine Waterbley
Auteur(s)

Stéphanie Bonnard, Simon Cogen, Barnabé Donnay, Gilles Goossens, Jean-Yves Jaucot, Julien
Boyelo Loposso en Liliane Turloot

Publicatiedatum

Table of Contents

    Aan de hand van een reeks structurele economische indicatoren werden de prestaties van België onderzocht ten opzichte van zijn drie belangrijkste handelspartners, namelijk Duitsland, Frankrijk en Nederland.

    De analyse richt zich enerzijds op de resultaten van het concurrentievermogen van de sector (toegevoegde waarde, financiële gezondheid en buitenlandse handel) en anderzijds op de belangrijkste determinanten van het concurrentievermogen (menselijk kapitaal, innovatie, investeringen, kosten, productiviteit, ondernemerschap, ondernemingsklimaat en duurzaamheidsaspecten).

    Aan de hand van deze indicatoren kunnen sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen voor het concurrentievermogen van de sector worden vastgesteld.

    Laatst bijgewerkt
    13 februari 2023