Bescherming van de consument bij de verkoop van consumptiegoederen

Bescherming van de consumenten bij de verkoop van consumptiegoederen

Uitgever
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Publicatiedatum

Table of Contents

  Deze brochure werd opgesteld op basis van de wetgeving die sinds 1 januari 2005 van kracht is. Zij houdt rekening met de informatie die de FOD Economie bij de consumenten heeft ingezameld.

  Ze heeft als doel de consumenten te informeren over hun rechten en plichten inzake de waarborg in een vraag-antwoordvorm.

  Het eerste gedeelte behandelt algemene vragen over de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij de verkoop van consumptiegoederen.

  Het tweede gedeelte is opgesteld in een zeer praktijkgerichte vraag-antwoordvorm, vertrekkende van concrete voorbeelden en situaties die consumenten hebben meegemaakt.

  Het derde en laatste gedeelte omvat een aantal tips en aanbevelingen die de consument in staat stellen om zijn rechten uit te oefenen.

  Deze brochure streeft geen volledigheid na.

  Laatst bijgewerkt
  15 januari 2018