""

Analyserapport van de enquête naar de financiering van kmo’s - januari 2021

Uitgever
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Publicatiedatum

Wet kmo-financiering

De wet betreffende diverse bepalingen inzake de financiering voor kleine en middelgrote ondernemingen wordt periodiek geëvalueerd door de FOD Economie. Die evaluatie bestaat voornamelijk uit een enquête via een opiniepeiling bij ondernemingen representatief voor kleine en middelgrote ondernemingen en zelfstandigen. De analyse van de resultaten van de enquête, uitgevoerd in 2020, worden voorgesteld in dit rapport.

Het gaat om de tweede editie. De eerste editie in 2016 heeft geleid tot aanpassingen aan de wet die in 2018 in werking zijn getreden.

Rapport

De analyse is gebaseerd op de antwoorden van 16.080 kmo’s en analyseert voornamelijk de kredietaanvragen, kredietweigeringen en kredietverleningen op basis van de belangrijkste eigenschappen van kmo’s (grootteorde, sector, rechtsvorm en leeftijdsklasse). Verder evalueert de enquête de kennis van kmo’s over hun rechten opgesteld in de wet. Ze onderzoekt ook in welke mate de wetgeving in de praktijk wordt gerespecteerd door de ontleners. Het rapport behandelt kort ook het mogelijke verband tussen de kredieten en de coronacrisis.

Laatst bijgewerkt
15 mei 2023