Actualisatie van de studie over de varkenskolom - mei 2015

Actualisatie van de studie over de varkenskolom - mei 2015

Uitgever
Instituut voor de nationale rekeningen
Auteur(s)

Prijzenobservatorium

Publicatiedatum

Table of Contents

  De Belgische varkenshouderij is en blijft belangrijk. Ze voorziet binnen- en buitenland al vele jaren van varkensvlees. Maar brengt het nog iets op? Kan de landbouwer er nog van leven? Het Prijzenobservatorium zocht het uit.

  De varkenshouders werden immers de laatste jaren geconfronteerd met steeds duurder wordende veevoeders, de belangrijkste kostenpost voor elke varkensboer. De prijs die de boer krijgt voor zijn vlees is echter al jaren stabiel gebleven en daardoor komt de rendabiliteit van de betrokken landbouwer onder druk te staan.

  Naast de varkenshouder werd ook aandacht besteed aan de rendabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit van de overige schakels in de varkenskolom (de mengvoederindustrie, de slachthuizen en uitsnijderijen, de vleesverwerkende industrie en de detailhandel).

  Tot slot werd bekeken hoe de prijzen evolueren  doorheen de varkenskolom. Er werd nagegaan in hoeverre de evolutie van de consumptieprijs van varkensvlees de prijsevoluties in de voorgaande schakels weerspiegelt. Dit werd besproken voor België en onze voornaamste buurlanden: Duitsland, Nederland en Frankrijk.

  Laatst bijgewerkt
  15 januari 2018