jaarverslag 2020 Kwaliteit en Veiligheid

Activiteitenverslag 2020 van de Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid

Uitgever
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Publicatiedatum

Table of Contents

    Tijdens 2020 is invulling gegeven aan de drie strategische assen van het strategisch plan, via een groot aantal acties, controles, nieuwe of vereenvoudigde reglementeringen, wetenschappelijke investeringen, …

    Ter illustratie vindt u in dit jaarverslag enkele voorbeelden van het dagelijkse werk van onze medewerkers, gericht op het versterken van de Belgische economie en de bescherming van de consumenten.

    Laatst bijgewerkt
    29 september 2021