Activiteitenverslag 2016 van de Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid

Uitgever
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Publicatiedatum

U leest nu het tweede jaarverslag van de Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid (E6).

2016 was het jaar waarin de controlediensten de felbegeerde accreditatie ISO/IEC 17020:2012 bekomen hebben. Samen met de laboratoria van E6, die voldoen aan de norm ISO/IEC 17025, en het hoofdbestuur, dat ISO 9001:2015 gecertificeerd is, is dit het bewijs bij uitstek dat al onze processen beheerst worden.

Dit houdt in dat we transparant zijn in onze werking en dat klachten en beroepen ernstig genomen worden en dat we ons als federale administratie continu in vraag stellen en innovatieve methoden toepassen.

Laatst bijgewerkt
15 januari 2018