Search results

  1. In 2014 voerde de Economische Inspectie in totaal 32.700 onderzoeken uit die aanleiding gaven tot 2.841 processen-verbaal van waarschuwing en 3.816 processen-verbaal. 19.561 onderzoeken betroffen de
  2. Een van de specifieke kenmerken van de FOD is de verscheidenheid van zijn bevoegdheden, waarvan de gemeenschappelijke noemer nochtans het dagelijkse leven van elke burger, consument, ondernemer of